Лхагва 2019-01-02 Улаангом
Хүний эрх, жендэрийн чиглэлээр “Өсвөрийн дэмжих” бүлэг ажиллана "Жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгэл зүйн боловсрол" олгох дэмжих бүлгийн сургалт Увс аймгийн төвийн нэг, хоёрдугаар цогцолбор, гуравдугаар ахлах сургууль, Улаангом политехник коллежийн таван бүлгийн 100 сурагч хамрагдсан.
My Uvs Дэлгэрэнгүй
Энтертайнмент