Лхагва 2019-01-02 Улаангом
MOJO   2021-06-28

Хөдөө аж ахуйн салбарын залуу мэргэжилтнүүд гэрчилгээгээ гардлаа

     Хөдөө аж ахуйн салбарт үйлдвэр байгуулж, технологи нэвтрүүлэхтэй зэрэгцэн тэнд ажиллах боловсон хүчнийг нь орхигдуулахгүй мэргэшүүлэх шаардлага тулгарч байна. Тиймээс хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах залуу мэргэжилтнүүдийг Улаангом политехникийн коллежтэй хамтран бэлтгэлээ. 

 

457   0
НИЙТЭЛСЭН: MyUvs