Лхагва 2019-01-02 Улаангом
My Uvs   2021-07-06

Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэд: Ирэх жилүүдэд өрхөд суурилсан өсөлтийн бодлого хэрэгжүүлнэ

Увс аймаг хөдөөд ажиллаж амьдрах боломжийг нэмэгдүүлэх "Шинэ хөдөө-Увс", орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, өртгийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох Увс бизнес кластер буюу "UBC брэнд" хөгжүүлэлтийн ажлуудад түлхүү анхаарах юм.

     Увс аймгийн Засаг дарга Чулууны Чимэдтэй цаг үеийн болон ирэх жилүүдэд хэрхэн ажиллах талаар ярилцлаа. Ирэх жилүүдэд Увс аймагт иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд, орлого орлого боломжийг шинээр бий болгож, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд төвлөрч ажиллах талаар Засаг дарга Ч.Чимэд ярьж байна. Ирэх жилүүдэд Увс аймаг хөдөөд ажиллаж амьдрах боломжийг нэмэгдүүлэх "Шинэ хөдөө-Увс", орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, өртгийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох Увс бизнес кластер буюу "UBC брэнд" хөгжүүлэлтийн ажлуудад түлхүү анхаарах юм. орон нутагт хэрэгжих бодлого, үйл ажиллагаатай уялдуулан ажлаа төлөвлөхөд тус болно гэдэгт итгэж байна.

 

458   0
НИЙТЭЛСЭН: Энхмаа