Лхагва 2019-01-02 Улаангом
Гэрлээ асаая   2021-12-02

Ирэх оноос төрийн байгууллагууд цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлнэ

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр “Алсын хараа-2050”, Тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030, Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд ирэх оноос эхлэн төрийн байгууллагууд цэвэрлэгээ, засвар, халаалт дулаан, унаатай холбоотой үйлчилгээг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлнэ. 

Энэ мэтчилэн хувийн хэвшлээс гүйцэтгүүлэх боломжтой ажлуудыг төр хэрэгжүүлдэг байдлаас татгалзаж, СТАНДАРТ-ЧАНАР-ӨРСӨЛДӨӨНД суурилсан үйлчилгээг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх юм.

1640   0
НИЙТЭЛСЭН: Ууганцэцэг